Svensk Inkassos årsmöte 2019

Välkommen på årsmöte i Svensk Inkasso den 11 april 2019.

Årsmötet avhålls traditionsenligt på Grand Hôtel med efterföljande lunch.