Branschkod för behandling av personuppgifter

Styrelsen för Svensk Inkasso antog på sitt styrelsemöte 14 mars 2018 en kod för behandling av personuppgifter i inkassoverksamhet. Koden har utarbetats i samråd med juristkommittén i Svensk Inkasso och utgör underlag för vad som kan sägas vara god sed eller branschpraxis avseende behandling av personuppgifter i inkassoverksamhet.

Uppförandekoden gäller för medlemsföretag och associerade företag i Svensk Inkasso. Koden skall ses som etikregler för inkassobranschen men kommer inte i nuläget lämnas för godkännande till Datainspektionen.

Läs koden här

Ladda ned save_alt