Dags för Svensk Inkassos årsmöte

Branschorganisationen Svensk Inkasso är en sammanslutning av inkassoföretag och arbetar för att i debatt och lagstiftning företräda branschen och borgenärer. Branschen uppmuntrar till dialog med företrädare för olika intressen i branschfrågor.

Med syfte att beslutsfattare i riksdag, regering, förvaltning, akademi och näringsliv ska få nya insikter om svensk inkassoverksamhet och möjlighet att diskutera, inbjuder Svensk Inkasso till anföranden med efterföljande lunch.

Anföranden presenteras av:

  • Enhetschefen för summarisk process hos Kronofogden, Andrea Gleerup, somberättar om aktuella frågor rörande myndighetens arbete med betalningsförelägganden, inklusive färsk statistik kring antalet ansökningar m.m.
  • Svensk Inkassos ordförande, advokat Fredrik Engström, som presenterar och analyserar unik statistik från branschen rörande skuldsättning och ärendemängder, berättar om föreningens pågående arbete i att bli en mer aktiv aktör i samhällsdebatten, samt visar upp föreningens nya webbplats.

Därefter serveras lunch som avslutas senast 14.00.

Varmt välkommen!